Chúc mừng

November 07, 2012 Chuyen mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

  • Anh Giuse Nguyễn Joe đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với anh Joe và nguyện chúc anh Joe tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÔN PHỐI:

  • Anh Trần Hoàng Tâm và chị Vũ Hà Linh Chi đã làm lễ thành hôn ngày 14.07.12 tại München.
  • Anh Nguyễn Tấn Hiệp và chị Phạm Thị Thùy Linh đã làm lễ thành hôn ngày 04.08.12 tại München.
  • Anh Phạm Quốc Hưng và chị Lê Wendy Thi đã làm lễ thành hôn ngày 11.08.12 tại München.
  • Anh Trần Ngọc Thọ và chị Tô Thị Tuyết đã làm lễ thành hôn ngày 11.08.12 tại Hamburg.
  • Anh Hoàng Xuân Bằng và chị Lê Thị Tuyết Mai đã làm lễ thành hôn ngày 15.09.12 tại München.
  • Anh Nguyễn Đình Cơ và chị Vũ Thị Tuyết Phượng đã làm lễ thành hôn ngày 20.10.12 tại München.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và mến chúc các anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.