Chúc mừng,tháng 8.2010

August 14, 2010 Chuyen mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

  • Em Phaolô Bùi Johnny, con của anh chị Bùi Hoài Khang, đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.
  • Chị Trần Thùy Linh, Regensburg, đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc  chị Linh và bé Phaolô được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC:

Ngày 25.07.10 vừa qua, 30 em đã được lãnh nhận bí tích Thêm Sức bởi Đức ông Wolfgang Huber. Giáo xứ chúc mừng các em và gia đình. Nguyện xin ân sủng của Chúa Thánh Thần đổ tràn trên các em.

CHÚC MỪNG:

  • Anh Clemente Lê Minh Sang     và chị Cecilia Huỳnh Bảo Diễm đã làm lễ thành hôn ngày 29.05.10 tại Việt Nam.
  • Anh Jean Marie Vianney Nguyễn Minh Trí     và chị Maria Nguyễn Thị Việt Đức đã làm lễ thành hôn ngày 26.06.10 tại München.
  • Anh Giuse Hoàng Anh Tuấn     và chị Maria Vũ Thị Thanh Xuyến đã làm lễ thành hôn ngày 17.07.10 tại Strassburg.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và mến chúc các anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.