Suy Niệm Lời Chúa tháng 12.2022 và tháng 01.2023

November 30, 2022 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 04.12. Chúa Nhật 2 mùa vọng. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 3,1-12: Trong lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả:

“Anh em hãy sám hối“.  Nguyên văn từ tiếng Hy Lạp „Metanoite“ phải được dịch là “Anh em hãy suy nghĩ lại“ hay đúng hơn nữa: “Anh em hãy thay đổi nếp nghĩ! Thay đổi lối tư  duy“ (tiếng Đức: “Denket um!“). Lời mời gọi của Gioan xem ra đơn giản, nhưng không dễ chút nào. Bởi vì “thay đổi nếp nghĩ, lối tư  duy“ đòi hỏi sự kiên nhẫn, cố gắng, đòi hỏi lòng chân thật, sự tự phê, tự kiểm, nhất là sự sáng suốt để nhìn ra, đâu là một nếp nghĩ sai lầm. Và không có gì khó cho bằng, từ giã một nếp nghĩ mà đã được con người tiếp nhận từ bao thế hệ. Bước vào mùa vọng và năm mới 2020, chúng ta hãy cùng đáp lại lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả: “Anh em hãy thay đổi lối tư duy!“

lại“ hay đúng hơn nữa: “Anh em hãy thay đổi nếp nghĩ! Thay đổi lối tư  duy“ (tiếng Đức: “Denket um!“). Lời mời gọi của Gioan xem ra đơn giản, nhưng không dễ chút nào. Bởi vì “thay đổi nếp nghĩ, lối tư  duy“ đòi hỏi sự kiên nhẫn, cố gắng, đòi hỏi lòng chân thật, sự tự phê, tự kiểm, nhất là sự sáng suốt để nhìn ra, đâu là một nếp nghĩ sai lầm. Và không có gì khó cho bằng, từ giã một nếp nghĩ mà đã được con người tiếp nhận từ bao thế hệ. Bước vào mùa vọng và năm mới 2020, chúng ta hãy cùng đáp lại lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả: “Anh em hãy thay đổi lối tư duy!“

Ngày 11.12. Chúa Nhật 3 mùa vọng. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 11,2-11: Từ trong nhà tù, Gioan Tẩy Giả sai môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?“ Chúa Giêsu trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.“

Ngày 18.12. Chúa Nhật 4 mùa vọng. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 1,18-24: Sứ thần Chúa đến báo mộng cho Giuse, khuyên ông nên đón Maria về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần; ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy.

Ngày 24.12. Lễ Đêm Giáng Sinh. Tin Mừng theo Thánh Luca, Lc. 2,1-14: Những người chăn chiên đang canh giữ đàn vật trong đêm, thì sứ thần Chúa đến với họ và loan báo: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em…”

Ngày 25.12. Đại Lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Gioan, Ga. 1,1-18: “….Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian, và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa….”

Lời Chúa trong tháng 01.2023

Ngày 01.01.23. Chúa Nhật, Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Luca, Lc. 2,16-21: “Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các ngưòi chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng“.

Ngày 08.01.223 Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 3,13-17: Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giôđan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Khi vừa chịu phép rửa xong, vừa lên khỏi nước, thì tầng trời mở ra; Đức Giêsu thấy Thần Khí Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người.”

Ngày 15.01.20. Chúa Nhật 2 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Gioan, Ga. 1,29-34: Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian…” Ông Gioan làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước, đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần…..”

Ngày 22.01.23. Chúa Nhật 3 thường niên. (Hôm nay giáo xứ dâng Thánh Lễ mừng tết nguyên đán Canh Tý). Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 4,12-17: Chúa Giêsu đến Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: …hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giôđan, hỡi Galilê miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.“

Ngày 29.01.23. Chúa Nhật 4 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 5,1-12a: Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ và dân chúng Tám Mối Phúc Thật. “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn, trợ sức cho tất cả những ai đang đấu tranh cho hòa bình, công lý, cho tự do tôn giáo.