Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8 và tháng 9

August 06, 2022 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 07 tháng 8. Chúa Nhật 19 thường niên. Luca 12,32-48: Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi và bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em  ở đâu, thì lòng anh em ở đó“.

Ngày 14 tháng 8. Chúa Nhật 20 thường niên. Luca 12,49-53: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!.

Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Ngày 15 tháng 8. Thứ năm, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng. Luca 1,39-56: Bà Elisabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: “…này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em“. Bấy giờ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc…“

Ngày 21 tháng 8. Chúa Nhật 21 thường niên. Luca 13,22-30: Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?“ Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.“

Ngày 28 tháng 8. Chúa Nhật 22 thường niên. Luca 14,1.7-14: Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa….Rồi Người nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Ngày 04 tháng 9. Chúa Nhật 23 thường niên. Luca 14,25-33: Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Ngày 11 tháng 9. Chúa Nhật 24 thường niên. Luca 15,1-32: Các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Chúa Giêsu kể cho họ dụ ngôn con chiên lạc. Người chăn chiên để 99 con chiên lại, để đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Khi tìm thấy, anh ta vui mừng và mời bạn bè đến để chia vui với anh.

Ngày 18 tháng 9. Chúa Nhật 25 thường niên. Luca 16,1-13: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật với anh em, hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?“

Ngày 25 tháng 9. Chúa Nhật 26 thường niên. Luca 16,19-31: Chúa Giêsu kể cho người Pharisêu dụ ngôn về người nhà giàu, có cuộc sống vật chất hết sức dư thừa. Ông chỉ lo hưởng thụ, không màn đến người nghèo khổ ngay trước cổng nhà ông. Khi ông chết đi, dưới âm phủ ông phải chịu cực hình. Ông khẩn xin tổ phụ Apraham, cho phép ông về trần thế để nhắc nhở các anh em của ông, cũng đang sống trong giàu sang. Apraham đáp: “Môse và các ngôn sứ mà  họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.“