Chia buồn

November 01, 2010 Chuyen mục : Chia buồn

  • Bà Anna Bạch Thị Kyền, thân mẫu của chị  Hà Thị Quyền, đã từ trần tại Việt Nam ngày 18.09.10, hưởng thọ 81 tuổi.
  • Bà Maria Lê Thị Trang, thân mẫu của chị Nguyễn Thị Thúy Tuyền, đã từ trần tại Việt Nam ngày 02.10.10, hưởng thọ 61 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn AnnaMaria vào Nước Chúa muôn đời.