CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng mười

September 30, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.10
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 27 TN.
10.10
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 28 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

17.10
24.10 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 29 TN.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 30 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại nhà thờ Heiliger Geist, Regensburg.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

31.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 31 TN.

Chú ý: Ngày 31.10.21 thay đổi gi mùa đông.

Suy Niệm Lời Chúa trong tháng mười

September 30, 2021 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)
đọc tiếp…

SINH HOẠT

September 30, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY: * Em  Cäcilia Bạch Ngọc Diệu Linh con của anh chị Bạch Hoàng Hiệp. * Em Lea Phạm Nguyễn Mai và Viktoria Phạm Nguyễn Vy con của anh chị Phạm Nguyễn Vy-Hà. * Em Giuse Nguyễn Đức Khôi Tronie đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các anh chị và các bé Cäcilia, Lea, Viktoria và Giuse tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN.: * Trái tim yêu thương 100 €. * Gđ. Phú Hào 20 €. u Chị Hòa 100 €. * Gđ. Hằng Dũng 50 €. * Ôb. Diệu 200 €. * Gđ. Hằng Ban 500 €. * Bà Loan 20 €. Tổng số tiền 3400 € đã được gởi về:

– Ban bác ái tỉnh dòng Tên VN 1700 €.

– Ban bác ái hội dòng Đa Minh Tam Hiệp 1700 €.
đọc tiếp…

THÔNG BÁO

September 30, 2021 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

MINISTRANTENEINFÜHRUNG NGÀY 24.10.: Trong thánh lễ chúa nhật ngày 24.10.21, sẽ có nghi thức nhận các em giúp lễ mới.

■ THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG  NGÀY 24.10.: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 24.10.21 tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 52, 93057 Regensburg.

■ CÁC LỚP GIÁO LÝ 2021/2022: Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi và lớp giáo lý Thêm sức cho các em từ 13 tuổi. Các lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2021 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho em tại Văn phòng TTCG.

■ CHIA BUỒN: *Anh Giuse Nguyễn Quốc Tuấn đã từ trần ngày 05.08.2021 tại München, hưởng thọ 24 tuổi.

* Ông Phêrô Phaolô Nguyễn Minh Đại đã từ trần ngày 19.09.2021 tại München, hưởng thọ 64 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Giuse và Phêrô Phaolô vào Nước Chúa muôn đời.

August 03, 2021 Chuyên mục : Chúc mừng


Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi
một mùa hè an lành.
Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.


THÔNG BÁO

August 03, 2021 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

 ■ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NGÀY 15.08: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 15.08.21 tại nhà thờ St. Benedikt.

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có Thánh lễ tại nhà thờ St. Benenikt cũng như tại Trung Tâm Công Giáo từ ngày 21.08. đến ngày 02.09.2021.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 16.08. đến ngày 05.09.2021.
đọc tiếp…

SINH HOẠT

August 03, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 5 €. * Gđ. Hằng Heermann 200 €.
  2. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Ẩn danh 1500 €.
  3. Giúp người nghèo khó: * Ôb. Diệu 100 €. * Ôb. Tỵ 100 €. * Ôb. Mười 100 €. * Gđ. Ban Hằng 200 €.
  4. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN : * Gđ. Tạ Thị Hường 50 €. * Gđ. Thuý An 50 €. * Bà Quyền 50 €. * Gđ. Ban Hằng 100 €. * Gđ. Hằng Dũng 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Quyên 50 €. * Gđ. Quang Hưng 100 €. Tổng số tiền 500 € đã đươc chuyển về nữ tu Nguyễn Thị Hồng Quế, dòng Đa Minh Tam Hiệp Sài Gòn.
  5. Giúp nạn nhận bão lụt tại Đức: * Thánh lễ 25.07.21: 960 €. * Bà Sở 50 €. * Bà Thắm 20 €. * Bà Sanh 100 €. * Thành viên Cđ. TG. 100 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Dung Hoàng 50 €. * Bà Hiền 50 €. * Gđ. Tâm Phượng 200 €. * Bà Hương 20 €. * Gđ. Vinh Vân 100 €. * Gđ. Luyến Đức 100 €. * Bà Thái 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Lan Ngọc 1000 €. Tổng số tiền 2900 € sẽ được gởi đến cơ quan từ thiện Đức.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Chương Trình Mục Vụ tháng 8, 9

August 03, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 18 TN.
06.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TT.
07.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại TT.
08.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 19 TN.

Bí tich Thanh Tẩy

15.08
11g00 Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lên Trời.

tháng 9 …

Suy Niệm Lời Chúa trong tháng tám

August 03, 2021 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

 (Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 01.08, Chúa Nhật 18 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ga. 6,24-35: Đức Kitô, đến biển hồ. Khi những người tìm đến, Ngài khuyên họ: “Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh“. Rồi khi họ bày tỏ lòng ao ước được thứ lương thực ấy, thì Ngài bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!“.
đọc tiếp…

Suy Niệm Lời Chúa trong tháng chín

August 03, 2021 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

 (Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 05.09, Chúa Nhật 23 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Máccô. Mc. 7,31-37: Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Kitô, và xin Người đặt tay trên anh…. Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Épphatha“, nghĩa là : hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
đọc tiếp…