Archive for the ‘Tri ân’

Tấm Lòng Vàng

October 15, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ Lam Mai  100 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Bác Sở 50 €.
 • Bác Rong 20 €.
 • Đại gđ Hân Tạo 100 €.
 • Gđ Hạnh-Bảo 50 €.

2. Giúp cho các linh mục hưu dưỡng tại nhà An Dưỡng Gò Vấp Việt nam:

 • Ẩn danh (Dingolfing) 50 €.

3. Giúp cho nạn nhân bị lụt ở Đức:

 • Ẩn danh 100 €.

4. Giúp các em bị nhiễm HIV (Sida) tại Mái Ấm Mai Tâm, Việt Nam:

 • Thánh lễ ngày 28.07.13: 340 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 50 €.

5. Qũy ban giúp lễ: Bác

 • Rong 70 €.

6. Giúp cho hội Bảo vệ sự sống tại Việt Nam:

 • Đại gđ Hân Tạo 100 €.

7. Giúp xây trường học cho các em giáo xứ Thiên Đăng, Gp. Buôn Mê Thuộc, Việt Nam:

 • Bữa nấu ăn ngày 22.09.13: 1150 €.
 • Các ân nhân ẩn danh 390 €.

Tổng số tiền 1540 € sẽ do nhóm Thiện nguyện gởi về.

Tấm Lòng Vàng

August 07, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1.Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Bé Duy (Regensburg) 50 €.
 • Chị Phượng 50 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Ẩn danh   20 €.

2. Gđ. Nguyễn Tỵ 50€ gởi giúp cho các linh mục hưu dưỡng tại nhà An Dưỡng Gò Vấp Việt nam và  một số tem.

3.Giúp các em bị nhiễm HIV (Sida) tại Mái Ấm Mai Tâm, Việt Nam:

 • Thánh lễ ngày 30.06.13: 100 €.
 • Bữa nấu ăn ngày 30.06.13:  1110 €.
 • Chị Thảo 50 €.
 • Ac. Hằng Dũng 25 €.
 • Bà Chi 10 €.
 • Ac. Hân Tạo 25 €.
 • Bác Thân 20 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 150 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh    20 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Bà Đặng 100 €.
 • Gđ Tiến Hoa 50 €.
 • Lớp Thêm Sức 2012/13: 70 €.
 • Ẩn danh 30 €.

Tổng số tiền 2000 € đã được chuyển đến Jesuitenmission Nürnberg.

Nếu Ông bà và anh chị em còn muốn tiếp tục giúp Mái Ấm Mai Tâm, thì có thể trực tiếp chuyển tiền vào trương mục dòng Tên:

Jesuitenmission Nürnberg, Konto Nr.: 51 15 582, Liga Bank,
BLZ 750 90300.  Stichwort: “Vietnam Partner”

Xin chân thành cảm tạ.

Tấm Lòng Vàng

June 08, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ. Lan Phương 50 €
 • Ẩn danh  50 €.
 • Bà Ngọc  20 €.
 • Ẩn danh  10 €.

Hoa cho lễ Mình Máu Thánh Chúa:

 • Bà Khải 50 €.

Giúp các linh mục nghỉ hưu tại nhà an dưỡng Gò Vấp, Việt Nam:

 • Bữa nấu ăn ngày 28.04.13:  650 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  500 €.

Tổng số tiền 1200 €  sẽ do ban thiện nguyện chuyển về.

Tấm Lòng Vàng

May 08, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng 04.2013 vừa qua Giáo Xứ đã nhận được:

 1. Quỹ ban Giúp lễ:
 • Thánh lễ Phục Sinh 31.03.13: 495 €.
 • Bán thực phẩm: 890 €.
 • Bác Đáp 100 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  30 €. .

2. Giúp gia đình Tê-Phan:

 • Bán Lá 110 €
 • Ẩn danh (Dingolfing) 100 €.
 • Antôn  50 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Fredrich, Ewald 100  €.
 • A.c. Hằng Dũng 50 €.

Tấm Lòng Vàng

April 04, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

Giúp xây phòng học giáo lý tại giáo xứ Gia Hội, Huế:

 • Bữa nấu ăn ngày 24.02.13.: 1020 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Ẩn danh  20 €.

Tổng cộng: 1110 €

Ủng hộ tem:

 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  100 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Ẩn danh  20 €.

Giúp gia đình Tê-Phan:

 • Ẩn danh  100 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Ẩn danh  20 €.

Đính chính:

Trong bản tin tháng ba vừa qua, đã đăng số tiền 1370 € từ bữa nấu ăn ngày 27.01.13 và của các ân nhân để giúp cho dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là không đúng.

Số tiền này đã được chuyển về giúp cho việc xây dựng nhà thờ Giống Keo tại Bến Tre.

Tấm Lòng Vàng

March 13, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp:

 • Bữa nấu ăn ngày 27.01.13.: 1050 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 20 €.

2-Giúp các nạn nhân địa phận Bắc Ninh:

 • Thánh lễ 10.02.: 635 €.
 • Bữa nấu ăn ngày 10.02.: 985 €.
 • Ẩn danh 2000 Dollar Mỹ
 • Ẩn danh 20 €.
 • Anh chị Toàn Hạnh 20 €.
 • Gđ Thúy Đức 50 €.
 • Bé Hiếu Hạnh 50 €.
 • Bé Na 100 €.
 • Gđ Thủy Ân 50 €.
 • Gđ Lệ Nga 100 €.
 • Gđ Trần Văn Thu 100 €.

Tổng số tiền 2110 € và 2000 USD đã được gởi về giúp các nạn nhân địa phận Bắc Ninh.

3-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Tấm Lòng Vàng

February 13, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho dòng MTG. Gò Vấp:

 • Bữa nấu ăn ngày 25.11.12.: 715 €.
 • Hội Legio Mariae 100 €
 • Ẩn danh 285 €.
 • Gđ Trần Thị Hương (Erding) 100 €.

2. Giúp cho các trẻ em nghèo tại Bolivien:

 • Bán thức ăn ngày 02.12.12:  1293 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Bé Na 100 €. Bé Hiếu và Hạnh 100 €.
 • Anh Phương 78 €.
 • Gđ anh Tài (Regensburg) 50 €.

Tổng số tiền 1631 € đã được gởi đến Don Bosco Mission để giúp cho các trẻ em nghèo tại Bolivien.

3. Giúp cho dòng Thừa Sai Bác Ái tại Vinh :

 • Thánh lễ 25.12.: 1545 €.
 • Bán thức ăn ngày 25.12.: 3574 €.
 • Gđ. bà Lệ Nga 50 €.
 • Frau Erika Gaus 200 €
 • Gđ bà Q. 233 €.
 • Ẩn danh 100 €.

Tổng số tiền 5500 € đã được gởi đến dòng Thừa Sai Bác Ái tại Vinh.

4. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Ẩn danh 100 €
 • Bé Quy Anna 20 €.
 • Em Hồng Ân và em Khôi 50 €.
 • Ẩn danh (Regensburg) 20 €.
 • Gđ anh Trung 15 €.
 • CĐ Regensburg 250 €.
 • Gđ chị Huệ (Regensburg) 200 €.
 • Gđ Nguyễn Bá Tiềm 50 €.
 • Gđ bà Vui 50 €.

5. Chị Maria tặng ban giúp lễ: 50 €.

6. Giúp cho trại phong tại Việt Nam:

 • Ẩn danh (Regensburg) 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Tấm Lòng Vàng

December 14, 2012 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Bữa nấu ăn ngày 28.10.: 650 €
 • Nhóm Thiện nguyện 200
 • Gđ Lộc-Diệm-Tịnh 150 €.
 • Ẩn danh  30 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Gđ Trần Lily 50 €.
 • Gđ Trúc 20 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Gđ Joe-Hiền 200 €.
 • Gđ ông Lê 50 €.
 • Gđ ông Phong 100 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Gđ Hạnh Nam 10 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Bé Duy và Phương 10 €.

Tặng cho ban giúp lễ:

 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh  50 €.

  Giúp cho trại cùi tại Việt Nam:

  • Gđ Trần Thị Xuân 500 €.

  Tấm Lòng Vàng

  November 13, 2012 Chuyên mục : Tri ân

  Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
  Giúp cho Trạm Y tế Thanh Mai, Biên Hòa:

  • Bữa nấu ăn ngày 30.09.12:  750 €.
  • Ẩn danh 250 €.

  Giúp cho trại cùi tại Việt Nam:

  • Đại Gđ anh chị Hân-Tạo 330 €.

  Giúp cho gia đình Tê-Phan:

  • Gđ. Trần Quang Khải-Bảo 100 €.
  • Bé Duy 50 €.
  • Ẩn danh (Regensburg) 200 €.
  • Gđ. Nam Quang (Regensburg) 50 €.
  • Gđ. Nguyễn Thị Hạnh-Bảo 50 €
  • Gđ. Trúc 20 €.
  • Gđ. Quyết 50 €.
  • Ẩn danh 20 €.
  • Bé Na 20 €.
  • Gđ. Đỗ Hữu Nhượng 50 €.
  • Gđ. Xuân-Cơ 100 €
  • Gđ. Minh-Oanh 50 €.

  Giúp cho ban Giúp lễ:

  • Ẩn danh  10 €.

  Tấm Lòng Vàng

  October 17, 2012 Chuyên mục : Tri ân

  Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  Bảo vệ sự sống:

  • 404,33. € từ thánh lễ quan thầy giáo xứ 29.07.12.
  • Gđ Đặng Văn Hạnh 50 €.
  • Bé Na 100 €. Tổng số tiền 565 € đã được gởi về Mái Âm Tình Thương tại Việt Nam.

  Giúp cho gia đình Tê-Phan:

  • Gđ. bác Thân 100 €.
  • Ẩn danh  200 €.
  • Ẩn danh  200 €.
  • Bà Vững 50 €.
  • Ac. Hiền-Joe 100 USD.
  • Gđ Vũ Thị Tho (Augsburg) 30 €.
  • Bà Đặng 100 €.

  Giúp cho ban giúp lễ:

  • Bán hàng ngày  19.07.12  600 €.