Ca Đoàn Thánh Gia
Để tải mp3 xuống: trước hết bấm chuột trên chữ "mp3", cho ta popup-window, bấm nút chuột bên phải trên hình Audio Player, xong lựa "Audio speichern unter...(Audio save as...)"

Sao Chúa Làm Ngơ (mp3)

Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2018

* NL: Hang Bê Lem
* DL: Theo Chân Đoàn Mục Đồng mp3
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* HL: Chúa Xuống Thế Làm Người mp3
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* KL: Đêm Thánh Vô Cùng

Lễ Chủ Nhật I Mùa Vọng Năm C 02.12.2018

* NL: Hãy Trở Về
* ĐC: Thánh Vịnh 24 năm C
* DL: Dâng Niềm Cảm Mến
* HL: Về Với Ngài Link Youtube
* KL: Con Ra Về mp3

Lễ Chủ Nhật 04.11.2018 - Tháng các linh hồn

* NL: Chúa Là Mục Tử
* ĐC: Thánh Vịnh 17 năm B
* DL: Dâng Niềm Cảm Mến
* HL: Điều Răn Trọng Nhất mp3
mp3 bè Nam

* KL: Từ Chốn Luyện Hình

Lễ Các Thánh 01.11.2018

* NL: Hãy Đến Lãnh Nhận
* ĐC: Thánh Vịnh 23
* DL: Dâng Lên Cha
* HL: Phúc Thật Tám Mối mp3

* HL: Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mp3 3 bè
mp3 bè Sop
mp3 bè Nữ trầm
mp3 bè Nam

Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15.08.2018

* NL: Mẹ Về Trời
* ĐC: Hoan Ca Maria
* DL: Lễ Vật Giao Hòa
* HL: Chứng Nhân Tình Yêu
* KL: Mẹ Đẹp Tươi

Lễ CN 13 Thường niên năm B 01.07.2018

* NL: Dâng Lễ Với Mẹ
* ĐC: Thánh Vịnh 29 năm B(Các Câu Xướng: Trang 2, 3)
* DL: Tình Cha
* HL: Niềm Xác Tín Của Con
* KL: Hoan Ca Maria

Lễ Quan Thầy Giáo Xứ 22.07.2018

* NL: Đức Chúa Trời Ở Cùng Bà mp3
mp3 bè trầm

* ĐC: Chúa Chăn Nuôi Tôi
* DL: Dâng Giáo Xứ
* HL: Mong Chẳng Còn Gì mp3 trong Thánh Lễ

* KL: Dâng Mẹ

Hành Hương Marienfried 14.07.2018

* HL: Dâng Hoa Năm Sắc
* NL: Trước Nhan Vua Trời
* ĐC: Đáp Ca Magnificat
* Alleluia: Alleluia Magnificat
* DL: Xin Dâng Chúa
* HL: Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mp3 3 bè
mp3 bè Sop
mp3 bè Nữ trầm
mp3 bè Nam

* KL: Lời Nguyện Cho Quê Hương

Lễ CN 9 Thường niên năm B 03.06.2018

* NL: Hãy Đến Tung Hô
* ĐC: Thánh Vịnh 80 năm B(Các Câu Xướng: Trang 2, 3)
* DL: Xin Chúa Thiên Đình
* HL: Cho Con Biết Yêu Thương
* KL: Mẹ Đẹp Tươi

Bài sắp tập

* Mong Chẳng Còn Gì (pdf) mp3 bè nam

link youtube ca đoàn hát

Lễ CN 6 Phục Sinh năm B 06.05.2018

* NL: Hồn Tôi Ơi
* ĐC: Thánh Vịnh 97 năm B(Các Câu Xướng: Trang 2)
* DL: Hiến Lễ Tình Yêu mp3 bè nam

* HL: Cho Con Biết Yêu Thương
* KL: Mẹ Đẹp Tươi

Lễ Vọng Phục Sinh, tối thứ bảy 31.03.2018

* Vọng Phục Sinh
* Chúa Là Gia Nghiệp
* Xuất Hành
* ĐC: Đáp Ca Lễ Đêm PS
* Alleluia Lễ Đêm PS
* Tôi Đã Thấy Nước
* DL: Ca Mừng Chúa Phục Sinh mp3

* HL: Alleluia Chúa Đã Sống Lại mp3

* KL: Chúa Phục Sinh

Nhạc Sinh Hoạt

* Con Có Một Tổ Quốc(pdf)
* Con Có Một Tổ Quốc(hát mẫu) mp3

* Con Có Một Tổ Quốc(nhạc nền) mp3

Lễ CN 3 Mùa Chay năm B 04.03.2018

* NL: Con Nay Trở Về
* ĐC: Thánh Vịnh 18 năm B(Các Câu Xướng: Trang 2)
* DL: Tình Cha
* HL: Chúa Là Tình Yêu
* KL: Ca Dao Mẹ Dịu Hiền

Lễ CN 5 thường niên năm B 04.02.2018

* NL: Nhập Lễ 2
* ĐC: Thánh Vịnh 146 năm B(Các Câu Xướng: Trang 3)
* DL: Kính dâng Ba Ngôi
* HL: Lúa Chín Trên Đồng
* KL: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ

Lễ CN 2 thường Niên 14.01.2018 (Mừng Quan Thầy ca đoàn Thánh Gia)

* NL: Hãy Ca Tụng Chúa
* ĐC: TV-39 CN2 thường niên
* DL: Dâng Ca Đoàn mp3
; bè nữ trầm: mp3
; bè nam: mp3

* HL: Gương Thánh Gia mp3

* KL: Nguyện Cầu Thánh Gia

Lễ Giáng Sinh 2017

* NL: Hang Bêlem
* ĐC: TV-95 Alleluia Vọng Giáng Sinh
* DL: Dâng Lên Chúa Hài Nhi mp3
; bè nữ trầm: mp3
; bè nam: mp3
; bè nam câu kết: mp3

* HL: Chỉ Vì Yêu: mp3
; bè nam: mp3

* KL: Đêm Thánh Vô Cùng

Lễ Chủ Nhật 03.12.2017 - CN 1 Mùa Vọng năm B

* NL: Nguyện Mùa Vọng
* ĐC: Thánh Vịnh 79 năm B
* DL: Trên Dĩa Thánh
* NL: Hãy Tỉnh Thức
* KL: Đền Tạ Trái Tim Mẹ

Lễ Chủ Nhật 05.11.2017 - Tháng các linh hồn

* NL: Chúa Là Mục Tử
* ĐC: Thánh Vịnh 130 năm A
* DL: Dâng Niềm Cảm Mến
* HL: Cho Con Biết Yêu Thương [nghe mp3]
* KL: Từ Chốn Luyện Hình

Lễ Các Thánh 01.11.2017

* NL: Hãy Đến Lãnh Nhận
* ĐC: Thánh Vịnh 23
* DL: Dâng Lên Cha
* HL: Phúc Thật Tám Mối mp3

* KL: Mừng Các Thánh

Bài sắp tập

Chúng Con Cần Đến Chúa [nghe mp3]

Lễ Chủ Nhật 01.10.2017 - Tạ Ơn Mùa Màng

* NL: Nhập Lễ 2
* ĐC: Thánh Vịnh 24, 130 năm A
* DL: Dâng Trọn Cuộc Đời
* HL: Mùa Màng Chúa Ban mp3

* KL: Hát Khen Mừng Mẹ

Lễ Sinh Nhật thứ 20 ca đoàn Thánh Gia (10.1997-08.10.2017)

* NL: Tán tụng hồng Ân
* ĐC: Thánh Vịnh 79-A
* DL: Dâng Giáo Xứ mp3

* HL: Cảm Tạ Ơn Chúa mp3

* KL: Maria Nữ Vương Các Gia Đình mp3