Chúa Nhật 13 thường niên.

July 02, 2017 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Matthêu Mt 10,37-42:

Chúa Giêsu nêu lên những ai không xứng đáng được làm môn đệ của Ngài. Đó là những ai yêu cha mẹ mình hơn, yêu con cái của mình hơn, và những ai không sẵn sàng vác thập giá của mình.

Tiếp theo Ngài còn nói: “Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được….“.