Thứ năm, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, lễ trọng.

June 15, 2017 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Gioan Ga 6,51-58:

Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng:

“Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống…

Thật tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết…

Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.“

Cầu nguyện cho tất cả chúng ta, nhất là cho 11 em trong giáo xứ vừa được rước lễ lần đầu. Xin Chúa ban ơn, để mọi người chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Mình Thánh Chúa với lòng tôn kính, mến yêu.