Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

June 08, 2017 Chuyen mục : Chúc mừng

  • Em  Johanna Nguyễn Thanh Như Melissa con của  chị Nguyễn Hồng Hạnh.
  • Em  Phêrô Phạm Timmy Duy con của anh chị Phạm Ngọc Anh.
  • Chị Maria Nguyễn Thị Thùy Linh

đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc anh chị và các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.