Thông báo tháng 10.2014

October 02, 2014 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 12.10.:
Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 12.10.14 tại nhà thờ St. Konrad, Konrad Platz 5, 93057 Regensburg.
Trong Thánh lễ, rửa tội tân tòng.

THÁNH LỄ TẠI ERDING NGÀY 18.10.:
Cộng đoàn Erding sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 18.10.14
tại nhà thờ St. Maria Verkündigung Tassiloweg 1, Altenerding.

MINISTRANTENEINFÜHRUNG VÀ HỌP BAN GIÚP LỄ NGÀY 19.10.:
Trong thánh lễ chúa nhật ngày 19.10.14, sẽ có nghi thức nhận các em giúp lễ mới.
Sau Thánh lễ, xin mời các anh chị phụ huynh cùng họp với ban Giúp lễ đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

THANH THIẾU NIÊN ĐI TĨNH TÂM TẠI BLAICHACH TỪ NGÀY 26. ĐẾN 29.10.:
Để khuyến khích và cho các em được thêm tình thân, làm quen với nếp sống tập thể và tự lập, ban Giúp lễ, các em đọc sách Thánh sẽ đi tĩnh tâm từ Chúa nhật, 26.10.2014 đến ngày thứ tư, 29.10.2014.
Địa điểm: Jugendhaus Elias, Seifriedberg 12,  87544 Blaichach.
Xe Bus sẽ khởi hành từ Trung Tâm Công Giáo lúc 14 giờ. Xin các phụ huynh lo phần ăn trưa cho các em. Các chi tiết sẽ được thông báo trong buổi họp sau thánh lễ ngày 19.10.14.

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ:
Không có Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo:

1. Ngày 10.10.2014.
2. Ngày 28.10. và 29.10.2014