Chúc mừng

February 20, 2014 Chuyen mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

  • Em Phêrô Trần Johnny Minh Khang con của anh chị Trần Hoàng Tâm.
  • Em Phanxicô Xavier Khấu Levin con của anh chị Khấu Anh Huy.
  • Em Gioan Kim Nguyễn Felix con của anh chị Nguyễn Văn Tuấn

đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.