February 02, 2014 Chuyen mục : Chúc mừng

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em
Năm mới Giáp Ngọ
Khang an thịnh vượng
Tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.