Chúc mừng

July 10, 2013 Chuyen mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

  • Em Têrêsa Sabiha Nhi Sayar con của anh chị K. Emin-Nhị Hà Phan-Sayar.
  • Em Phaolô Huỳnh Nguyên Khôi của chị Huỳnh Vũ Ngọc Thảo.
  • Em Sebastian Sang Richter con của anh chị Andreas-Huyền Richter.
  • Em Maria Đường Mimi và em Vanessa Đường Katy con của anh chị Đường Sông Hà.
  • Em Maria Nguyễn Emily Marie con của anh chị Nguyễn Văn Hoà.
  • Em Franziska Isolde Lê-An Meier con của anh chị Christian-Thu Phương Meier đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.