Chúc mừng, tháng 07.2010

July 14, 2010 Chuyen mục : Chúc mừng

Anh Lê Ngọc Tuấn và chị Hoàng Thị Bích Ngọc đã làm lễ thành hôn ngày 15.05.2010 tại München.

  • *Ông Kern Walter Jakob Konrad và bà Nguyễn Thị Gương đã làm lễ thành hôn ngày 29.05.2010 tại München.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và mến chúc các anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.