Bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 2022-2026

March 01, 2022 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

Cuộc bầu cử HĐGX nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo VN vào các ngày:
1. Thứ bảy, 19.03.22, từ 15 giờ đến 16 giờ.

2. Chúa nhật, 20.03.22, từ 12g30 đến 14 giờ.
Tổng Giáo Phận München mời gọi các giáo dân từ 14 tuổi trở lên, tham dự cuộc bầu cử HĐGX. Đi bỏ phiếu để bầu cử HĐGX là trách nhiệm của mỗi giáo dân đối với giáo xứ, với giáo hội. Trong tinh thần trách nhiệm đó, chúng ta động viên nhau đi bỏ phiếu đông đủ.

Nếu ai không thể đến bầu cử được vào ngày giờ quy định, có thể bầu cử bằng thư. Cử tri mang theo giấy tờ chứng minh là người công giáo, đích thân đến nhận hồ sơ “bầu cử bằng thư“ tại Trung Tâm Công Giáo VN trong giờ làm việc, từ ngày 06.03. đến ngày 13.03.2022. Nếu vì lý do sức khỏe (có xác nhận của bác sĩ) hay tật nguyền, không thể đích thân đến nhận hồ sơ, thì xin liên lạc với ban bầu cử qua văn phòng TTCG.
Hạn chót gửi thư bầu cử về Trung tâm Công Giáo VN là trước giờ kiểm phiếu ngày 20.03.2022. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cuộc bầu cử HĐGX nhiệm kỳ 2022-2026.