SINH HOẠT

March 04, 2021 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. * Bách Chưng ngày Tết: 381 €. * Gđ. Hạnh Nghĩa 50 € * Bà Ngọc 50 €. Tổng số tiền 481 € được gởi về giúp người nghèo
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 30 €. * Gđ. Tâm Mên 20 €. * Bà Vóc 20 €. * Lê-Bùi Thị Phượng 50 €.
  3. Giúp các em học sinh nghèo: * Chị Li 100 €.
  4. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Hữu Trí, Gx. Cái Đôi, Gp. Vĩnh Long.: * Ẩn danh 500 €.
  5. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Thu Thủy 50 €.
  6. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Chị Huê 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.