THÔNG BÁO

March 04, 2021 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

 ■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 27.03.: Thánh lễ Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 27.03.21.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng TTCG sẽ không làm việc từ ngày 09.03. đến ngày 12.03.21.

Từ ngày 16.03. đến ngày 17.03. và từ ngày 23.03. đến ngày 24.03.21.

■ CHIA BUỒN: * Ông Raphael Hoàng Văn Hòa, thân phụ  của chị Hoàng Thu Thủy, đã từ trần ngày 18.02.2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Raphael vào Nước Chúa muôn đời.