CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ 12.2020 và 01.2021

December 01, 2020 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

04.12
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
05.1
10g30 Tĩnh tâm, nghi thức Hòa Giải cho giới cao niên.

* 11g00 Thánh lễ tại St. Benedikt.

Quan thầy hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu tại Trung Tâm CG.

06.12
11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

12.12
19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.
13.12
11g00 Thánh lễ CN. 3 mùa Vọng.
19.12
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
22.12
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 4 mùa Vọng.
24.12
15g00 Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại St. Benedikt.
25.12
15g00 Đại lễ Giáng Sinh tại St. Benedikt.
26.12.19 – 02.01.20
Không có lễ.

 

 

 

 

 

 

THÁNG 1.2021

03.01
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

09.01
11g00-13g00 Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu.
10.01
11g00 Thánh lễ Chúa nhật. Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa.

Quan thầy ca đoàn Thánh Gia.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

17.01
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 2 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

23.01
11g00-13g00 Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu.
24.01
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 3 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

31.01
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 4 TN.