THÔNG BÁO

December 01, 2020 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI CHO CAO NIÊN NGÀY 05.12.: Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, quan thầy hội Legio Mariae, và chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh: Giờ tĩnh tâm, xét mình và nghi thức hòa giải cho các bác cao niên vào lúc 10 giờ 30 và thánh lễ lúc 11 giờ ngày 05.12.2020 tại nhà thờ St. Benedikt.

■ THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 17.12.20 VÀ TRONG NĂM 2021: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 17.12.2020. Các thánh lễ trong năm 2021: 17.01.21, 07.03.2021, 27.06.2021,  17.10.2021  và 05.12.21.

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 12.12.: Thánh lễ Hòa Giải cho giới trung niên và thanh thiếu niên, sẽ được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 12.12.2020.

■ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH TẠI ST. BENEDIKT: Chương trình:

* Ngày 24.12.: Thánh lễ đêm Giáng Sinh lúc 20 giờ.

* Ngày 25.12.: Đại lễ Giáng Sinh lúc 15 giờ.

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm CG. và tại nhà thờ St. Benedikt từ ngày 26.12.20 đến 02.01.21.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 24.12.2020 đến ngày 09.01.2021. Xin anh chị em ghi danh tham dự thánh lễ cho những ngày 24.12., 25.12.20 và ngày Chúa nhật 03.01.21. Hạn chót ghi danh là ngày 22.12.2020.

Email: Vietnam.gemeinde-muenchen@ebmuc.de

Điện thoại và ghi âm: (089) 500 347 0.