SINH HOẠT

December 01, 2020 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Quân Thư 50 €. * Gđ. Hiền Ngân 50 €. * Gđ. ô. Vinh (Erding) 200 €. u Ẩn danh 30 €. * Chị Hương 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Tùng Thoa 20 €.
  2. * Ẩn danh 100 €. * Gđ. Phương Hoa 50 €. * Gđ. Kenny 20 €. * Gđ bà Diệu 100 €. * Gđ. chị Trâm (Augsburg) 500 €. * Gđ. Trần Văn Dung (Augsburg) 200 €. * Gđ. Thắng Nga 100 €. * Gđ. Đinh Thị Thuỳ Linh 1200 €. * Gđ. chị Quyên 50 €. * Gđ. Vũ 100 €. * Gđ. Hào Lái 100 €.


Cộng đoàn Regensburg: * Gđ. Thuỷ 20 €. * Gđ. Chiến Nga 20 €. * Gđ. Nga Trang 50 €. * Gđ. Thành Hương 50 €. * Gđ. Bông Quang Anh 50 €. * Gđ. Chị Loan 50 €. * Gđ. Nga Như 50 €. * Gđ. Mai Hòa 50 €. * Gđ. Linh Huệ 100 €. * Gđ. Tuấn Trang 200 €. * Gđ. Tiến Hoa 500 €. * Hoàng Thái Hiền 500 €. * Quý Sơ Niederviehbach 500 €. * Gđ. Hải Thư 50 €. * Gđ. Nguyễn Hồng 100 €. Tổng số tiền 4810 € đã được gởi về giúp nạn nhân bão lụt miền Trung qua chị Võ Phương Đài.