THÔNG BÁO

November 05, 2020 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ LỄ CÁC THÁNH NGÀY 01.11: Thánh lễ kính các Thánh được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt lúc 11 giờ ngày 01.11.2020.

■ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN NGÀY 08.11.:  Trong thánh lễ Chúa nhật ngày 08.11. có nghi thức tưởng niệm trọng thể, cầu cho:

  1. Các bác và anh chị em được an táng trong các nghĩa trang.
  2. Thân nhân của các bác và anh chị em vừa qua đời trong năm qua.
  3. Các ân nhân của giáo xứ đã qua đời.

■ KHÓA GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 2020-2021: Lớp giáo lý Rước lễ lần đầu sẽ được bắt đầu vào tháng 11.

– Xin mời các phụ huynh cùng các em lớp giáo lý Rước lễ lần đầu, ngày thứ bảy, 14.11.20, đến Trung Tâm Công Giáo họp từ 11 giờ đến 12 giờ.

Trong thánh lễ Chúa nhật ngày 15.11.20, các em lớp giáo lý Rước lễ lần đầu sẽ được giới thiệu với cộng đoàn.

Buổi học đầu tiên của lớp RLLĐ. là ngày thứ bảy, 21.11.20, từ 11 giờ đến 13 giờ.

■ LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NGÀY 22.11.: Giáo xứ mừng  trọng thể lễ kính Các Thánh Tử Đạo, bổn mạng giáo hội Việt Nam, lúc 11 giờ ngày 22.11.20.

■ THÁNH LỄ TRONG TUẦN TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Bắt đầu từ tháng 11, sẽ có thánh lễ trong tuần tại trung tâm vào ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu.

16g30: Lần hạt và Chầu.  17 giờ: Thánh lễ

■ CHIA BUỒN: * Bà Anna Trần Thị Lãi, thân mẫu của chị Phạm Thị Bích Vân, đã từ trần ngày 09.10.2020 tại Canada, hưởng thọ 99 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Anna vào Nước Chúa muôn đời.