THÔNG BÁO

October 01, 2020 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ CÁC EM ĐƯỢC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NGÀY 12.05.: Sau hơn một năm học hỏi về bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà Giải, vào Chúa nhật ngày 04.10.20, bảy em trong giáo xứ sẽ được Rước lễ lần đầu.

– Các em sẽ tập nghi thức vào ngày thứ bảy 03.10.20 lúc 11 giờ tại nhà thờ St. Benedikt.

Để Thánh lễ được sốt sắng, trang nghiêm xin anh chị em chú ý: Không được chụp hình và quay phim trong lễ. Giáo xứ sẽ cử người chụp hình.

■ THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG  NGÀY 18.10.: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 18.10.20 tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 52, 93057 Regensburg.

■ THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 25.10.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 25.10.20 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).

LỚP GIÁO LÝ 2020/2021: Lớp giáo lý Rước lễ lần đầu niên khóa 2020-2021 cho các em từ lớp ba, sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 10 năm nay. Các anh chị em ghi danh cho các em tại văn phòng TTCG.

 

■ THÁNH LỄ TRONG TUẦN TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Bắt đầu từ tháng 10, sẽ có thánh lễ trong tuần tại trung tâm vào ngày thứ năm và thứ sáu. 16g30: Chầu Thánh Thể.  17 giờ: Thánh lễ.

 

■ CHIA BUỒN: * Bà Thêrêsa Thị Diệp Hồng Hoffmann đã từ trần ngày 24.07.2020 tại München, hưởng thọ 68 tuổi.

* Bà Maria Hoàng Thị Vóc đã từ trần ngày 15.08.2020 tại München, hưởng thọ 86 tuổi.

* Bà Maria Trần Thị Yến, thân mẩu của chị Đàm Thị Thuý Vy, đã từ trần ngày 18.08.2020 tại Erlangen, hưởng thọ 80 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Maria và Thêrêsa vào Nước Chúa muôn đời.