SINH HOẠT

June 30, 2020 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ.: * Các anh chị em hãng Qualcomm 200 €.
  2. Giúp cho các em khuyến tật do các nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh phụ trách: * Chị Xuân 300 €.
  3. Các linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Bà Phượng 150 €.
  4. Các nữ tu hưu trí tại Việt Nam: * Bà Phượng 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.  *