SINH HOẠT

March 01, 2020 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

­■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. * Cơm tình thương ngày 26.01.20: 1100 €. * Gđ. chị Thuý 50 € * Gđ. Hằng Dũng Ban 50 €. * Lâm Khang 50 €. * Theo Tú 300 €. * Gđ. bà Châu 100 €. * Tạ Thị Xuân 50 €. * Các ân nhân ủng hộ các loại bánh. Tổng số tiền 1700 € đã được gởi về giúp người nghèo qua lm. Phêrô Lê Công Rạng, Rạch lợp, Gp. Vĩnh Long.
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 100 €. * Gđ. Hoa Diệu Linh 35 €. * Chị Hương 20 €. * Gđ. Trúc 20 €. * Gđ. bà Hoa 50 €. * Gđ. Ngoạn Dâng 50 €. * Gia Bảo 40 €.
  3. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, VN.:   * Gđ. Thành Mùi 100 €. * Gđ. Tuyền 50 €.

* Bà Châu 100 €. * Gđ. Thái Thuần 20 €.

  1. Giúp người mù tại Việt Nam: * Ẩn danh 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.