SINH HOẠT

January 28, 2020 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2019: Rửa tội trẻ em: 6. * Rước lễ lần đầu: 10. * Thêm sức 31. * Hôn phối: 1. * Qua đời: 7. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

    1. * Bữa cơm tình thương ngày 24.11.: 1350 €. * Ẩn danh 200 €. * Ẩn danh 100 €. * Ẩn danh 50 €. Tổng số tiền 1700 € đã do nhóm Thiện nguyện gởi về giúp người già neo đơn do lm. Giuse Nguyễn Hữu Trí, giáo xứ Cái Đôi, Trà Vinh phụ trách.

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ban Giúp lễ bán Glühwein ngày 01.12.: 1000 €. * Bà Loan 20 €. * Ẩn danh 600 €. * Ẩn danh 1000 €. * Quách Đại Xinh 200 €. * Hiếu Hạnh 100 €. * Hân 20 €. * Gđ. Trinh Lộc 50 €. * Bà Thái 100 €. * Ẩn danh 50 €. * Bà Thuyên 20 €. * Gđ. ẩn danh 300 €. * Gđ. bà Huệ Regensburg 300 €. * Gđ. Tiến Hoa Regensburg 50 €. * Gđ. Nguyễn Regensburg 50 €. * Cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg 200 €.
  2. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, VN.: * Antôn 50 €. * Ẩn danh 700 €.
  3. Giúp trẻ em khuyến tật qua dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: * Đặng Thị Phương, Hồ Lương Vũ 300 €.
  4. * Thánh lễ ngày 25.12.: 1418 €. * Bán thực phẩm ngày 25.12.: 2950 €. * Jesica, Linda 500 €. * Pax, Victoria 100 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Hiền Trang 100 €. * Bà Châu 100 €. * Tuấn Tiến 200 €. * Ẩn danh 50 €. * Toni 40 €. * Kenny 20 €. * Tiến Vi 50 €. * Gđ. Thành Mùi 50 €. * Gđ. ông Thanh 100 €. * Gđ. Công Anh 50 €. * Gđ. Đỗ Hữu Nhượng 210 €. * Gđ. Trần Long 200 €. * Gđ. Tuấn Cúc 30 €. * Gđ. Thắm 20 €. * Gđ. Sâm Bền 50 €. * Các ân nhân ẩn danh giúp các loại bánh, xôi, chè, bánh tiêu, bánh bao, thịt, v.v…

Tổng số tiền 6288 € được chia gởi cho 3 nơi, để giúp trẻ em khuyến tật và người nghèo:

  1. Số tiền 2096 € để giúp các em khuyết tật do các nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái, Vinh, phụ trách.
  2. Số tiền 2096 € để giúp những người nữ mồ côi, đơn thân, nghèo khổ, nhà tình thương Mai Chấn thánh Giuse, Bảo Lộc, Gp. Đà Lạt.
  3. Số tiền 2096 € để giúp học sinh, sinh viên nghèo qua lm. Nguyễn Văn Tuyến, Huế.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.