THÔNG BÁO

January 28, 2020 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ TẠI ROSENHEIM NGÀY 02.02.20 VÀ TRONG NĂM 2020: Cộng đoàn Rosenheim sẽ dâng thánh lễ vào lúc 14 giờ ngày 02.02.20 tại nhà thờ Hl. Dreifaltigkeit, Rainerstraße 6, 83059 Kolbermoor. Các thánh lễ trong năm 2020: 16.02.20 và 13.09.20.

■ BAN GIÚP LỄ SINH HOẠT NGÀY 09.02.: Ban giúp lễ sẽ sinh hoạt ngày Chúa nhật, 09.02.20, từ 12 giờ đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

■ KHÓA GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TĨNH TÂM: Các em lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu sẽ đi tĩnh tâm tại Jugendhaus St. Anna,  Holnsteinalle 20, 85402 Thalhausen, từ ngày 21.02.20 đến ngày 23.02.20. Xin các phụ huynh đưa các em tới Jugendhaus St. Anna lúc 16 giờ ngày thứ sáu, 21.02.20. và đón các em về lúc 10 giờ ngày Chúa nhật, 23.02.20 từ Jugendhaus St. Anna. (Xin xem thư báo).

■ LỄ TRO NGÀY 26.02.: Thánh lễ và đón nhận tro tại Trung Tâm Công Giáo ngày thứ tư 26.02.20, lúc 17 giờ.

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo ngày 07.02., từ ngày 12.02 đến ngày 14.02.20 và từ ngày 19.02 đến ngày 21.02.20.

■ CHIA BUỒN: * Ông Côsimô Hoàng Văn Sự, đã từ trần ngày 22.11.2019 tại Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi.

* Bà Anna Vũ Thị Tho, đã từ trần ngày 13.12.2019 tại Augsburg, hưởng thọ 99 tuổi.

* Ông Giuse Nguyễn Văn Phước, thân phụ của chị Hằng-Dũng, đã từ trần ngày 09.01.2020 tại Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Côsimô, Anna và Giuse vào Nước Chúa muôn đời.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
   Thứ tư, thứ năm và thứ sáu:  16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ