CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
tháng 12.2019 và 01.2020

January 02, 2020 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.12
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 1 mùa Vọng.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

06.12
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
07.12
10g30 Tĩnh tâm, nghi thức Hòa Giải cho giới cao niên.

* 11g00 Thánh lễ.

Hội Legio Mariae mừng lễ quan thầy.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 14g00-16g00 Lớp Việt ngữ.

08.12
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

14.12
19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.
15.12
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 3 mùa Vọng.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

21.12
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-19g00 Lớp Việt ngữ.

22.12
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 4 mùa Vọng.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

24.12
20g00 Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại St. Benedikt.
25.12
14g00 Giải tội. 15g00 Đại lễ Giáng Sinh tại St. Nikolaus.

 

26.12.19 – 04.01.20 Không có lễ.


 

Tháng 01.2020

05.01
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

11.01
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
12.01
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Quan thầy ca đoàn Thánh Gia.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

18.01
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-19g00 Lớp Việt ngữ.

19.01
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

26.01
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Tết Nguyên Đán. Nghi thức chúc lành.