THÔNG BÁO

August 05, 2019 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI NGÀY 15.08: Lễ Đức Mẹ lên trời sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ tại nhà thờ St. Benedikt.

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có Thánh lễ tại nhà thờ St. Benenikt cũng như tại Trung Tâm Công Giáo từ ngày 16.08. đến ngày 07.09.2019.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 16.08. đến ngày 15.09.19.

■ RỬA TỘI TRẺ EM NGÀY 15.09.: Các anh chị muốn cho con mình lãnh nhận bí tích Thanh tẩy vào ngày Chúa nhật 15.09.19, xin liên lạc với văn phòng Trung Tâm Công Giáo, trễ nhất là ngày 04.08.18.

■ THÁNH LỄ TẠI ROSENHEIM NGÀY 15.09.: Cộng đoàn Rosenheim sẽ dâng thánh lễ vào lúc 14 giờ ngày 15.09.19 tại nhà thờ Hl. Dreifaltigkeit, Rainerstraße 6, 83059 Kolbermoor.

LỚP VIỆT NGỮ 2019/2020: Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng niên khoá 2019-2020 vào lúc 13g30 ngày thứ bảy 21.09.2019. Xin quý vị phụ huynh ghi danh cho các con em mình học lớp Việt Ngữ qua địa chị Email sau: XLinhDam@gmail.com hoặc qua điện thoại số: 0160 / 952 68 757.

Đến ngày 15.09.2019 là hạn chót để ghi danh. Xin lưu ý: Các hc sinh cũ ca niên-khóa 2018-2019 không cn ghi danh li.

■ BAN GIÚP LỄ SINH HOẠT NGÀY 22.09.: Ban giúp lễ sẽ sinh hoạt ngày Chúa nhật, 22.09.19, từ 12 giờ đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

■ LỄ CÁC DÂN TỘC NGÀY 22.09.: Mỗi năm địa phận dành một tuần lễ đặc biệt cho các dân tộc đang sinh sống và làm việc tại München. Kết thúc tuần lễ này là một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dom zu Unserer Lieben Frau.

Thánh Lễ Các Dân Tộc năm nay sẽ do Đức Hồng Y Reinhard Marx chủ tế vào lúc 17 giờ 30 ngày 22.09.2019.

■ CÁC EM TRONG KHÓA GIÁO LÝ THÊM SỨC TẬP NGHI THỨC NGÀY 28.09.: Các em trong khóa giáo lý Rước lễ lần đầu sẽ tập nghi thức vào ngày thứ bảy 28.09.19, từ 11 giờ đến 12 giờ tại nhà thờ St. Benedikt.

LỚP GIÁO LÝ 2019/2020: Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi. Lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2019 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho con em tại Văn phòng TTCG.

■ CHIA BUỒN: *Em Gioan Baotixita Trần Tim Thiên, con của anh chị Trần Thanh Nhật, đã từ trần ngày 23.06.2019 tại München, hưởng dương 16 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Gioan Baotixita vào Nước Chúa muôn đời.