Suy Niệm Lời Chúa trong tháng sáu
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

May 30, 2019 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà, suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 02 tháng 6. Chúa Nhật thứ 7 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 17,20-26: Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai, nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta”. Chúng con là những người đã tin vào lời minh chứng của các môn đệ. Xin cho chúng con trở nên một, như Chúa Cha ở trong Thầy, và Thầy ở trong Chúa Cha.

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành“. Chúng con tin rằng chúng con luôn được ở bên Thầy. Xin cho chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy, và cảm nhận tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho Thầy.

“Lạy Cha là Đấng Công Chính… Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa“. Chúng con đã biết sứ mạng của Thầy. Xin Cho chúng con nhận diện được mối tình cha con giữa Chúa Cha và Thầy trong chúng con.

Ngày 09 tháng 6. Đại Hội Công Giáo. Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Gioan 20,19-23: Chúa Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Xin Chúa đồng hành với chúng con, khi đến tham dự đại hội, cũng như khi về. Xin Chúa hiện diện với chúng con trong những thánh lễ, giờ cầu nguyện, cũng như  lúc trò chuyện,  tâm sự tại đại hội. Xin Chúa chúc lành cho những anh chị em hy sinh dấn thân trong việc tổ chức đại hội, nhất là các anh trong ban chấp hành liên đoàn.

 

Ngày 16 tháng 6. Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Gioan 16,12-15: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xãy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

 

Ngày 23 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 9,18-24: Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em bảo Thầy là ai?“ Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa“. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại“. Rồi Người nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy“.

Kinh Thánh giúp cho bạn hiểu biết phần nào về Chúa Giêsu. Những giờ giáo lý, tĩnh tâm, những bài giảng … cũng có thể mang đến cho bạn chút khái niệm về Chúa Giêsu. Nhưng quan trọng hơn hết, và thiết thực hơn hết chính là trải nghiệm trực tiếp của bạn với Chúa Giêsu. Chúa cũng sẽ hỏi bạn: Con cho Thầy là ai?“.

 

Ngày 30 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 9,51-62: Đang đi trên đường, có kẻ thưa cùng Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo“. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu“. Chúa Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!“ Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã“. Chúa Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa“.

Cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và cũng cầu nguyện cho tất cả chúng ta, cảm nhận được sức mạnh nội tâm quý giá, qua lối sống thật sự đơn giản. Biết trân quý và ý thức sử dụng những phương tiện vật chất nào đáp ứng cho nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Đồng thời cũng biết nhận diện ra rằng, chính sự lệ thuộc vào những phương tiện vật chất xa xỉ, không cần kíp cho cuộc sống, làm cho ta mất tự do và đẩy đưa ta đến một đời sống nội tâm nghèo nàn.