THÔNG BÁO

March 24, 2019 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ BÍ TÍCH HÒA GIẢI CHO THANH THIẾU NIÊN NGÀY 06.04. VÀ NGÀY 13.04.Các em thanh thiếu niên, ban giúp lễ sẽ được lãnh nhận  bí tích hòa giải tại Trung Tâm CG. vào ngày thứ bảy 06.04.19:

1) 13 giờ đến 14 giờ: Thanh thiếu niên.

2) 14 giờ đến 15 giờ: Lớp Việt ngữ

3) 15 giờ đến 16 giờ: Ban giúp lễ, Gruppe 1, 2.

Và ngày thứ bảy 13.04.19:

1) 13 giờ đến 14 giờ: Thanh thiếu niên

2) 14 giờ đến 16 giờ: Ban giúp lễ, Gruppe 3, 4 và 5.

■ THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 07.04.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 16g00 ngày 07.04.19 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).

■ THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (MISSA CHRISMATIS) TẠI DOM NGÀY 17.04.: Thánh lễ làm phép Dầu Thánh được cử hành vào ngày thứ tư tuần Thánh, 17.04.19, lúc 17 giờ tại nhà thờ Dom. Vì chúng ta tham dự thánh lễ này tại nhà thờ Dom nên sẽ không có thánh lễ chiều ngày thứ tư 17.04.19 tại Trung Tâm CG.

■ THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CG.: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ đóng cửa từ ngày 19.04. đến ngày 27.04.19.

■ ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO TỪ NGÀY 08. ĐẾN 10.06.: Đại hội Công Giáo năm nay với chủ đề: “Hãy lắng nghe / Habt ein hörendes Herz”, được tổ chức từ ngày 08.06. đến ngày 10.06.19 tại Frankenstolz Arena & Berufschule, Seidelstr. 2, Aschaffenburg.

Thuyết Trình Viên: Lm. Giuse Bùi Quang Minh, dòng Tên và lm. Francis Trần Công Phán, Don Bosco VN (hướng dẫn cho giới trẻ).

Lệ phí dành cho các tham dự viên ghi danh và đóng tiền tại cộng đoàn địa phương gồm ăn ở, các chi phí chung của đại hội:

– Trẻ em từ 4 đến 9 tuổi: 20 €.         – Từ 10 tuổi trở lên: 30 €.

– Giá tiền xe: 45 €, cho xe Bus 50 người.

– Giá tiền xe: 35 €, cho xe Bus 70 người.

– Trẻ em dưới 10 tuổi: 20 €.

Giáo xứ chỉ có thể thuê xe được khi có tối thiểu 50 người tham dự. Chỉ có những tham dự viên ghi danh tại văn phòng TTCG. mới được ngủ trong phòng dành cho giáo xứ. Anh chị em ghi danh và đóng tiền tại văn phòng TTCG. hay chuyển tiền đến: Vietnamesische Kath. Gemeinde,

LIGA Bank München, IBAN: DE55 7509 0300 0002 1224 64.

Khi chuyển tiền xin ghi rõ mục đích (Verwendungszweck): “ĐHCG, Họ và Tên“. Và điền vào phiếu ghi danh ĐHCG. 2019, sau đó gởi Fax hay mail về Trung Tâm CG. Hạn chót ghi danh và đóng tiền: 05.05.2019.

■ CHIA BUỒN: u Ông Phêrô Khẩu Minh Đế, thân phụ của chị Khẩu Nga-Đông, đã từ trần ngày 20.02.19 tại Papenburg, hưởng thọ 79 tuổi. u Bà Anna Đinh Thị Hoa, đã từ trần ngày 03.03.2019 tại München, hưởng thọ 93 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Phêrô và Anna vào Nước Chúa muôn đời.