Chương Trình Lễ Phục Sinh 2019

March 24, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18.04.19.

17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

tại nhà thờ St. Benedikt.

Sau lễ, chầu Thánh Thể tại nhà thờ St. Benedikt.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19.04.19.

10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc từ nhà thờ Michael, Karlsplatz.

15g30-16g30 Giải tội tại Trung Tâm Công Giáo.

17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ

St. Benedikt.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 20.04.19.

18g30  Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.

Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 21.04.19.

tại nhà thờ St. Nikolaus, Stanigplatz 12.

14g00 Giải tội.

15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Sau thánh lễ có bán thức ăn, chương trình văn nghệ Karaoke

và chương trình sinh hoạt cho thiếu nhi.