Tĩnh tâm Mùa Chay München 2019
Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình – 09.03 và -23.03.2019
Do Lm. Giuse Bùi Quang Minh SJ phụ trách

February 23, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

Mùa Chay:

Sa mạc nội tâm và những nẻo đường hoà giải

Giới thiệu chung

Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào sa mạc (Mt 4,1). Sa mạc tưởng chừng như là nơi trơ trụi, không cần quy luật, nhưng đó lại là nơi người tín hữu khám phá ra mưu chước của sự dữ cũng như những quy luật của Thần Khí, để sống còn với những yếu đuối và phức tạp của đời mình và của cộng đoàn. Theo chân Đức Giêsu trong sa mạc và trên cơn hấp hối Thập Giá, chúng ta can đảm bước vào sa mạc riêng của đời mình, mong gỡ bỏ những đeo bám, luật lệ của bên ngoài, để khám phá sự trơ trọi của tâm hồn, của nội tâm, để nhận ra và xin Thần Khí hướng dẫn chúng ta trên nẻo đường sám hối và hoà giải: hoà giải với Thiên Chúa, với thiên nhiên và với đồng loại, và hoà giải với chính mình.

Chương trình

Thứ Bảy 09.03

Sa mạc nội tâm

10.00            Tập hát

Cầu nguyện khai mạc

10.30            Bài giảng

                      Quy luật của đức tin (lex credendi) trong hành trình sa mạc

11.45             Cầu nguyện chung có hướng dẫn, theo bài giảng

12.30            Cơm trưa chung trong thinh lặng (tự mang món chay theo)

Nghỉ trưa

13.30            Hướng dẫn làm việc nhóm

14.00            Đi bộ trên đường ”Sa mạc đô thị

15.30            Trà và bánh ngọt

Chia sẻ đúc kết

Chuẩn bị thánh lễ

17.30            Thánh lễ xin ơn sám hối

19.00            Giải tán

***

Thứ Bảy 23.03

Những nẻo đường hoà giải

 

10.00            Tập hát

Cầu nguyện khai mạc

10.30            Bài giảng

Phúc thay ai xây dựng hoà bình“ – Chúa Giêsu, người hoà giải

11.45            Cầu nguyện chung có hướng dẫn, theo bài giảng

12.30           Cơm trưa chung trong thinh lặng (tự mang món chay theo)

Nghỉ trưa

13.30            Hướng dẫn làm việc nhóm

14.00            Thực hành: Những chiếc đèn hoà giải  

15.30            Trà và bánh ngọt

Thinh lặng và xét mình riêng

17.30            Xưng tội riêng với linh mục

19.00            Thánh lễ xin ơn hoà giải tại St. Benedikt với cầu nguyện xét mình và giải tội tập thể

AMDG