SINH HOẠT

January 24, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2018: Rửa tội trẻ em: 5. * Rước lễ lần đầu: 7. * Hôn phối: 4. * Qua đời: 4. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY: * Em  Mia Goldenberg con của anh chị Nhàn Goldenberg đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và nguyện chúc anh chị và bé Mia tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

 TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. * Bán thức ăn ngày 25.11.: 996 €. * Chị Hoa 30 €. * Ẩn danh 24 € * Gđ Hiền-Trang 100 €. * Chị Ngọc 35 € * Ông Tiềm 50 € * Chị Diễm Hồng 5 €. * Toni 10 €. * Vân Hoàng 50 € * Trang Hường 10 €. Tổng số tiền 1310 € đã do nhóm Thiện nguyện gởi về giúp cho Bảo Vệ Sự Sống ở Ninh Bình, VN.
  2. Tổng số tiền 1755 € do ban Giúp lễ bán Glühwein ngày 02.12., đã được gởi đến Mio München để giúp cho các trẻ em nghèo.
  3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Nhóm chuổi Mân Côi liên kết 20 €. * Chị Hương 5 €. * Goldenberg 100 €. * Chị Dâng 50 €. * Kenny 20 €. * Cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg 200 €. * Gđ. chị Huệ (Regensburg) 250 €. * Gđ. Tiến Hoa (Regensburg) 50 €. * Gđ. Hằng Nhàn (Dingoldfing) 100 €. * Ẩn danh 40 €. * Gđ Nguyễn 600 €. * Bà Châu 200 €. * Ẩn danh  50 €. * Gđ. Công Anh 50 €. * Gđ. Minh Oanh 35 €.

Tổng số tiền tính đến ngày 31.12.18 là 3600 €, đã được gởi về gia đình Têphan.

  1. Giúp người nghèo qua lm. Danh, Đà Lạt: * Gđ. Vinh Hải 50 €. * Gđ. anh Định 70 €. * Các chị Trang, Thịnh, Thu 100 €. * Bà Sanh 100 €. * Chị Bạch Ngọc Diệu Linh 70 €. * Nguyễn Anh Tuấn 100 €. * Các chị Lụa, Dung 50 €. * Bà Chi 30 €. * Chị Phượng Thảo 50 € * Chị Hương 50 €. * Chị Tuyết Mai 50 €. * Chị Nga Mai 50 €. * Chị Hòa 50 €. * Bà Thái 50 €. * Gđ. Phong Thịnh 20 €. * Gđ. Minh Oanh 10 €. Số tiền 900 € đã được gởi đến lm. Giuse Danh.
  2. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, VN.: * Bà Châu 50 €. * Gđ. Bùi Lộc 50 €.

Tổng số tiền 1100 € đã được gởi về lm. Giacôbê Bằng.

  1. Giúp trẻ em khuyến tật qua dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: * Lâm Khang 50 €.
  2. * Thánh lễ ngày 25.12.: 1469 €. * Bán thức ăn, nước ngày 25.12.: 1831 €. * Chị Lan 100 €. * Martin 20 €. * Chị Hương 50 €. * Bà Chi 20 €. * Chị Hòa 50 €. * Bà Diệp Hồng 20 €. * Các ân nhân ẩn danh giúp các loại xôi, chè, bánh tiêu, quẩy, bánh mì, nem chua, nem nướng, hủ tíu, cơm thịt nướng, v.v…

Tổng số tiền 3560 € được chia làm hai (1780 €) để gởi về giúp trẻ em khuyến tật và người già neo đơn:

  1. Các em khuyết tật do các nữ tu giáo phận Vinh phụ trách. Số tiền 1780 € và * Ẩn danh 25 €. Tổng số tiền là 1805 €.
  2. Người già neo đơn qua lm. Giuse Nguyễn Hữu Trí, gx Cái Đôi, Trà Vinh. Số tiền 1780 € và * Gđ. Sang Khu 100 €. * Anh Tiến 100 €. u Anh Hoàng 50 €. * Bùi Đạt 50 €. * Nguyễn Khanh 30 €. u* Thắng-Điều 30 €. * Hương Giang 50 €. * Lâm Khang 50 €. * Gđ ông Thanh 100 €. * Chị Lan 50 €. * Lâm Kim Oanh 50 €. * Ẩn danh 60 €. * Ẩn danh 500 €. Tổng số tiền là 3000 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.