CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 2 2019

January 24, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.02
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
02.02
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

03.02
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại TTCG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

09.02
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
10.02
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Tết Nguyên Đán.

Nghi thức chúc lành cho thiếu nhi.

16.02
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-19g00 Lớp Việt ngữ.

17.02
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại TTCG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

23.02
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
24.02
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 14g00 Thánh lễ tại Rosenheim.