SINH HOẠT

November 30, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Trúc 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ. Bá 10 €. * Chị Hương 20 €. * Ẩn danh 100 €. * Chị Hường 50 €. * Gđ Hiền Đăng 20 €. * Lan Phương 30 €. * Chị Hải 20 €. * Gđ. chị Dung (Augsburg) 150 €. * Gđ. ô. Bền (Augsburg) 20 €. * Bác Tho (Augsburg) 500 €.

2. Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: * Bác Châ* 100 €. * Bác Mỵ 50 €. * Chị Tươi 50 €. * Gđ. Vân Mẫn (Regensburg) 30 €. * Gđ. Phan Huyến (Regensburg) 50 €. * Chị Hồng (Rosenheim) 50 €. * Chị Cúc 30 €. * Chị Quyên 50 €. * Sara 50 €. * Chị Bích Hiền 100 €.
3. Giúp cho trẻ em tàn tật tại Phú Hậu qua cha Nhân: * Hiếu Hạnh 100 €. * Quách Đại Xinh 150 €.
4. Giúp cho ban Giúp lễ: * Bữa nấu ăn ngày 28.10.: 990 €.
5. Ủng hộ hoa: * Chị Bích Hiền 50 €.