THÔNG BÁO

October 31, 2018 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo ngày thứ tư, 31.10.18.

■ LỄ CÁC THÁNH NGÀY 01.11: Thánh lễ kính các Thánh được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt lúc 11 giờ ngày thứ năm 01.11.18.

■ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN NGÀY 02.11.: Với ý nghĩa khẩn xin Thiên Chúa ban ơn trợ sức cho tâm hồn cũng như thể xác, ông bà và anh chị em có thể đến lãnh nhận bí tích Xức Dầu bệnh nhân tại Trung Tâm CG. vào ngày thứ sáu đầu tháng 02.11.18.

* 15 giờ 30 đến 17 giờ: Giải tội.

* 16g30: Lần Hạt và Thánh lễ

* Sau Thánh lễ: Bí tích Xức Dầu cho từng người.

■ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN NGÀY 04.11.:  Trong thánh lễ Chúa nhật ngày 04.11. có nghi thức tưởng niệm trọng thể, cầu cho:

  1. Các bác và anh chị em được an táng trong các nghĩa trang.
  2. Thân nhân của các bác và anh chị em vừa qua đời trong năm qua.
  3. Các ân nhân của giáo xứ đã qua đời.

■ THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 04.11.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 16g00 ngày 04.11.18 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).

■ CÁC KHÓA GIÁO LÝ 2018-2019: Lớp giáo lý Rước lễ lần đầu và lớp giáo lý Thêm sức sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 11. Buổi học đầu tiên của lớp RLLĐ. là ngày thứ bảy, 03.11.18, từ 11 giờ đến 13 giờ.

Buổi học đầu tiên của lớp Thêm Sức là ngày thứ bảy, 10.11.18, từ 13 giờ đến 15 giờ.

■ BÍ TÍCH HÒA GIẢI CHO THANH THIẾU NIÊN NGÀY 17.11.Các em thanh thiếu niên, ban giúp lễ sẽ được lãnh nhận  bí tích hòa giải tại Trung Tâm CG. vào ngày thứ bảy 17.11.18:

1) 13g30-14g30: Lớp Việt ngữ.

2) 14g30-15g30: Ban giúp lễ, Gruppe 1, 2 và 3.

3) 15g30-16g30: Ban giúp lễ, Gruppe 4 và 5.

4) 16g00-17g00: Các Thanh thiếu niên khác.

TĨNH TÂM NGÀY 23. ĐẾN 25.11.: Nhân dịp mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và bước vào Mùa Vọng, cha Minh sẽ hướng dẫn tĩnh tâm với đề tài “Mùa Vọng: sống thánh thiện giây phút hiện tại“.

Chương trình tĩnh tâm tại Trung Tâm CG.:

Ngày 23.11: 17g00-20g00: Con đường thánh thiện theo ĐTC Phanxicô

Ngày 24.11: 10g00-19g00: Các thánh tử đạo VN: chứng nhân thánh thiện

Ngày 25.11: 09g30: Sống với Chúa, hiện tại, từng ngày. Ngày tĩnh tâm

được kết thúc với thánh lễ lúc 11 giờ tại St. Benedikt.

Chương trình chi tiết, xin xem tại Trung Tâm CG. hay trên trang nhà của Giáo xứ: www.gxnvhb.de

■ LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NGÀY 25.11.: Giáo xứ mừng  trọng thể lễ kính Các Thánh Tử Đạo, bổn mạng giáo hội Việt Nam, lúc 11 giờ ngày 25.11.18.

■ HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 25.11.: Các hội đoàn và  ban ngành sẽ họp từ 12 giờ 30 đến 15 giờ ngày 25.11.18 tại Trung Tâm CG.

để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.

■ CHIA BUỒN: Bà Maria Nguyễn Thị Thê, thân mẫu của anh Nguyễn Văn Tiến đã từ trần ngày 13.10.2018 tại Việt Nam, hưởng thọ 91 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria vào Nước Chúa muôn đời.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu

16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ