CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 11

October 31, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ –

Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng, tại St. Benedikt.

02.11
15g30 Giải tội. 16g40 Lần Hạt và Thánh lễ.

Bí tích Xức Dầu tại Trung Tâm Công Giáo.

03.11
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

04.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 16g00 Thánh lễ tại Augsburg.

10.11
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

11.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

17.11
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 13g30-17g00 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên

18.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

01.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật.

Bí tích Thanh Tẩy.

* 11g00-11g40 Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 14g00 Thánh lễ tại Hl. Dreifaltigkeit, Kolbermoor.

23-25.11
Tĩnh Tâm mùa Vọng
24.11
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
25.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

Lễ trọng. Kính các Thánh Tử Đạo VN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 12g30-15g00 Họp Ban ngành