THÔNG BÁO

July 24, 2018 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có Thánh lễ tại nhà thờ St. Benedikt cũng như tại Trung Tâm Công Giáo từ ngày 16.08. đến ngày 08.09.2018.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 19.08. đến ngày 11.09.18.

■ RỬA TỘI TRẺ EM NGÀY 16.09.: Các anh chị muốn cho con mình lãnh nhận bí tích Thanh tẩy vào ngày chúa nhật 16.09.18, xin liên lạc với văn phòng Trung Tâm Công Giáo, trễ nhất là ngày 12.08.18.

■ THÁNH LỄ TẠI ROSENHEIM NGÀY 16.09.: Cộng đoàn Rosenheim sẽ dâng thánh lễ vào lúc 14 giờ ngày 16.09.18 tại nhà thờ Hl. Dreifaltigkeit, Rainerstraße 6, 83059 Kolbermoor.

LỚP VIỆT NGỮ 2018/2019: Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng niên khoá 2018-2019 vào lúc 13g30 ngày thứ bảy 22.09.2018. Xin quý vị phụ huynh ghi danh cho các con em mình học lớp Việt Ngữ qua địa chị Email sau: XLinhDam@gmail.com hoặc qua điện thoại số: 0160 / 952 68 757.

Đến ngày 16.09.2018 là hạn chót để ghi danh. Xin lưu ý: Các hc sinh cũ ca niên-khóa 2017-2018 không cn ghi danh li.

■ BAN GIÚP LỄ SINH HOẠT NGÀY 23.09.: Ban giúp lễ sẽ sinh hoạt ngày Chúa nhật, 23.09.18, từ 12 giờ đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

LỚP GIÁO LÝ 2018/2019: Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi và lớp giáo lý Thêm sức cho các em từ 13 tuổi. Các lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2018 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho em tại Văn phòng TTCG.

■ LỄ CÁC DÂN TỘC NGÀY 23.09.: Mỗi năm địa phận dành một tuần lễ đặc biệt cho các dân tộc đang sinh sống và làm việc tại München. Kết thúc tuần lễ này là một thánh lễ tại chính tòa Dom zu Unserer Lieben Frau. Thánh Lễ Các Dân Tộc năm nay sẽ được cử hành vào lúc 17 giờ 30 ngày 23.09.18.  *

■ CHIA BUỒN: * Ông Ludwig Neubauer, chồng của chị Mai, đã từ trần ngày 26.06.2018 tại München, hưởng thọ 73 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Ludwig vào Nước Chúa muôn đời.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo VN:

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu: 16g30 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ.