SINH HOẠT

June 28, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:  * Em Dominico Lê Jannick Minh-Hy con của anh chị Lê Minh Sang. * Em Dominico Phạm Vincent con của anh chị Phạm Trọng San đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Bữa nấu ăn ngày 27.05.18: 1145 €. * Chị Lan Thành 100 €. * Chị Hoa (Erding) 50 €. * Chị Phượng 100 €. * Gđ Diễm Sang 50 €. * Chị Huyền 50 €. * Bác Diệu 20 €. *  Bác Thành 20 €. *  Chị Hằng 20 €. *  Cô Chi 20 €. *  Gđ Tuấn Cúc 20 €. *  Pax Victoria 20 €. *  Ẩn danh 10 €. *  Minh An 100 €. * Ẩn danh 55 €. * Ẩn danh 20 €. * Các Ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh bao, bánh mì, các loại bánh, các loại xôi, chè và thực phẩm. Tổng số tiền 1800 € đã được nhóm Thiện nguyện gởi về giúp cho tiền tập viện sinh dòng Ngôi Lời qua cha Phú.
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Nhóm xin lễ các linh hồn 120 €. * Chị Tươi 50 €. * Chị Hoa (Erding) 20 €.
  3. Các linh mục hưu dưỡng: * Bác Thành 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.