CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 7 2018

June 28, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.07
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

06.07
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.

07.07
 16g00 Lần Hạt.

* 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ tại Trung Tâm CG.

* 14g30 Thánh lễ Hôn Phối tại St. Johannes der Täufer, Taufkirchen.

08.07
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.
15.07
* 11g00-11g40 Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

21.07
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
22.07
11g00 Thánh lễ mừng Quan Thầy           Giáo Xứ tại nhà thờ St. Benedikt.
29.07
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.