SINH HOẠT

May 25, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. * Bán thức ăn ngày 29.04.: 1500 €. * Ẩn danh 25 €. * Ẩn danh 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Ẩn danh 300 €. * Bác Thuyên 20 €. * Anh Tuyền 50 €. * Chị Hương An 50 €. * Cô Sanh 20 €. * Các ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh mì thịt, các loại bánh, xôi chè. Tổng số tiền 2035 € sẽ do nhóm thiện nguyện gởi về sơ Têrêsa Huệ để giúp các em tàn tật và người gia neo đơn tại Bùi Chu, Việt Nam.
  2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Chị Hương 10 €. * Hiếu Thiện 20 €. * Kenny 150 €. * Anh Mên 20 €. * Gđ. Thành Mùi 20 €. * Ẩn danh 120 €.

Xin chân thành cảm tạ.