SINH HOẠT

May 02, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. * Bữa nấu ăn ngày 25.03.: 1210 €. * Các anh chị ẩn danh 380 €. * Gđ. Hiền Trang 50 €. * Các ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh mì, bánh ngọt, xôi chè. Tổng số tiền 1640 € sẽ do nhóm thiện nguyện gởi về giúp bảo trợ ơn gọi cho các thầy dòng Thánh Tâm qua lm. Ngô Văn Định.
  2. Giúp gia đình Tê-Phan: * Chi Vân (Regensburg) 50 €. * Bà Vũ Thị Tho (Augsburg) 550 €. * Chị Tý 30 €. * Nhóm cầu nguyện Lòng thương xót 50 €. * Bác Thành 50 €. * Bác Trìu 20 €. * Ẩn danh 50 €.
  3. Giúp cho các sinh hoạt của giáo xứ: * Thánh lễ Phục Sinh ngày 01.04.: 498 €. * Bán thực phẩm: 1945 €. * Các ân nhân ẩn danh ủng hộ thịt xá xiú, gỏi, bánh cuốn và các loại thực phẩm khác.
  4. Giúp cho người nghèo tại Phi Châu: * Đinh Thanh Phương 1200 €.
  5. Giúp cho nạn nhân bạo lụt qua dòng Tên tại Việt Nam: * Đinh Thanh Phương 1000 €.
  6. Giúp cho Trung tâm dạy nghề Đông Thuận, Vĩnh Long do lm. Tôma Vũ Kim Long dòng Don Bosco phụ trách: * Ẩn danh 1000 €.
  7. Giúp cho ban Giúp lễ: * Tạ Thị Mơ 50 €.