CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 5, Tháng Hoa

May 02, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

04.05
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
05.05
Hành hương Đức Mẹ Altötting:

* 12g30 Thánh lễ tại Kongregationssaal.

* 15g00 Chầu Mình Thánh tại nhà thờ St. Anna,

Bruder-Konrad-Platz 1.

06.05
10g45  Nguyện kinh.  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 PS.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm .

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

10.05
11g00 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.

– Ca đoàn Thăng Thiên mừng lễ quan thầy.

12.05
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
13.05
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 PS.

– Ngày Muttertag.

19.-21.05
Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg.
27.05  
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

– Lễ quan thầy Thiếu niên và Thiếu nhi.

31.05
08g45 Kiệu Mình Thánh Chúa tại Marienplatz.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu:

16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ