THÔNG BÁO Tháng 4

April 10, 2018 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo: Từ ngày 03.04.18 đến ngày 07.04.18
■ THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CG.: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ đóng cửa từ ngày 03.04. đến ngày 07.04.18.
■ CÁC EM ĐƯỢC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NGÀY 22.04.: Sau gần một năm học hỏi về bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà Giải, vào Chúa nhật ngày 22.04.18, bảy em trong giáo xứ sẽ được Rước lễ lần đầu.
Các em cùng với người đỡ đầu hoặc phụ huynh sẽ tập nghi thức sau thánh lễ Chúa nhật ngày 15.04.18. tại nhà thờ St. Benedikt (khoảng 40 phút). Sau khi tập, họp phụ huynh tại Trung tâm công giáo (khoảng 30 phút).

■ ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO TỪ NGÀY 19. ĐẾN 21.05.: Đại hội Công Giáo năm nay với chủ đề: “Hãy theo Ta”, được tổ chức từ ngày 19.05. đến ngày 21.05.18 tại Frankenstolz Arena & Berufschule, Seidelstr. 2, Aschaffenburg.
Thuyết Trình Viên: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, GM Chánh Tòa Giáo Phận Bà Rịa
Lệ phí dành cho các tham dự viên ghi danh và đóng tiền tại cộng đoàn địa phương gồm ăn ở, các chi phí chung của đại hội:
– Trẻ em từ 4 đến 9 tuổi: 20 €. – Từ 10 tuổi trở lên: 30 €.
– Tham dự viên không ăn và không ngủ đêm, từ 10 tuổi: 10 €
– Giá tiền xe: 40 €, cho xe Bus 50 người.
– Giá tiền xe: 35 €, cho xe Bus 70 người.
– Trẻ em dưới 10 tuổi: 20 €.
Giáo xứ chỉ có thể thuê xe được khi có tối thiểu 50 người tham dự. Chỉ có những tham dự viên ghi danh tại văn phòng TTCG. mới được ngủ trong phòng dành cho giáo xứ. Anh chị em ghi danh và đóng tiền tại văn phòng TTCG. hay chuyển tiền đến: Vietnamesische Kath. Gemeinde,
LIGA Bank München, IBAN: DE55 7509 0300 0002 1224 64.
Khi chuyển tiền xin ghi rõ mục đích (Verwendungszweck): “ĐHCG, Họ và Tên“. Và điền vào phiếu ghi danh ĐHCG. 2018 (Trang 5), sau đó gởi Fax hay mail về Trung Tâm Công Giáo.
Hạn chót ghi danh và đóng tiền: 29.04.2018.
■ CHIA BUỒN: u Bà Anna Phan Thị Kiền, thân mẫu của anh Nguyễn Đình Ngoạn đã từ trần ngày 13.03.2018 tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.
Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Anna vào Nước Chúa muôn đời.