Sinh Hoạt

January 26, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2017: Rửa tội trẻ em: 10 * Rửa tội tân tòng: 1. * Rước lễ lần đầu: 11. * Hôn phối: 3. * Qua đời: 4. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.
■ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY: * Em Anna Đào Lisa con của anh chị Đào Công Nam đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và nguyện chúc anh chị và bé Lisa tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.
■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. * Bán thức ăn ngày 26.11.: 1020 €. * Ẩn danh 50 €. * Nhóm Hạt giống tâm hồn 150 €. * Hiền-Trang 50 €. * Chị Nga 50. * Ẩn danh 20 €. * Chị Chi 10 €. * Ông Nguyễn Văn Ngân 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. Tổng số tiền 1400 € sẽ do nhóm Thiện nguyện gởi về giúp các em mồ côi khuyến tật gia đình Thiên Phúc, VN.
2. * Ban Giúp lễ bán Glühwein ngày 03.12.: 1710 €. * Gđ. Tâm Phượng 500 €. * Gđ. Phong Thịnh 40 €. * Ẩn danh 30 €. Tổng số tiền 2420 € đã được chuyển về Việt nam để giúp các trẻ em nạn nhân bão lụt.
3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. ông Việt 50 €. * Ẩn danh 50 €. * Chị Hoa 30 €. * Gđ. Quang Nam, Regensburg 50. * Gđ. Phan Huyến, Regensburg 150 €. * Bác Kỳ 100 €. * Chị Nga 50 €. * Ẩn danh 40 €. * Gđ. Nguyễn Thị Chương 100 €. * Bác Đậu Thị Khôi 50 €. * Gđ. Trúc 20 €. * Gđ. Tuấn Cúc 50 €. * Gđ. bác Châu 100 €. * Bác Thuyên 20 €. * Gđ. Sơn Lài 50 €. * Bà Vịnh 50 €. * Chị Trang 20 €.
4. Giúp các linh mục hưu dưỡng, Việt Nam: * Ẩn danh 100 €. * Gđ. Công Anh 50 €. * Ẩn danh 20 €. * Ẩn danh 20 €.
5. Giúp trẻ em khuyết tật do dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp phụ trách: * Chị Trinh 50 €. * Lâm Khang 50 €.
6. Các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, VN.: Cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg: * Gđ. Huệ Linh 150 €. * Gđ. Danh Tài 30 €. * Gđ. Trang Tuấn 30. * Gđ. Tiến Hoa 50 €
7. * Thánh lễ ngày 25.12.: 1899 €. * Bán thức ăn ngày 25.12.: 2231 €. * Bán nước: 789 €. * Ẩn danh 30 €. * Gđ. Nhựt 50 €. * Gđ. Hiệp Linh 500 €. * Hiền Trang 100 €. * Anh Cường 50 €. Tổng số tiền 5649 € sẽ được gởi về giúp: – Trại Phong Gia Lai, Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục, dòng Phanxicô phụ trách. (1883 €)
– Người khuyến tật do các nữ tu giáo phận Vinh phụ trách (1883 €).
– Người nghèo vô gia cư qua lm. Nguyễn Thiện Nhân (1883 €).
Ngoài ra, giáo xứ đã nhận được các ủng hộ: * An Châu 100 bánh da lợn. * Gđ. Đăng Hiền 25 ký giò lụa. * Chị Hiền Dợn 2 ổ bánh bò nướng. * Các ân nhân ẩn danh giúp các loại xôi, chè, các loại bánh ngọt, bánh tiêu, quẩy, gỏi, xá xíu, v.v…
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.