Suy Niệm Lời Chúa tháng 12.2017

November 24, 2017 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Ngày 03. tháng 12. Chúa nhật thứ nhất mùa vọng.
Tin Mừng theo Thánh Macô 13,33-37: “…Một người trẩy đi phương xa, trao lại quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức….Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến.“
Đối với tôi, “sống canh thức“ là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Hầu hết mọi người chúng ta không sống được như vậy. Ta vẫn còn chìm ngập, lẩn quẩn với những sự kiện trong quá khứ; hay bị cuốn hút bởi những lo toan, dự tính cho tương lai. Vì thế mà ta đã không khám phá được những mầu nhiệm của cuộc sống đang diễn ra quanh ta, trong từng giây phút. Để làm được điều đó, ta chỉ cần dừng lại, quay lại trong ta, thật sự có mặt trong từng sự việc ta đang làm. Những câu hỏi như: Tôi đang nghĩ gì? Tôi có ý thức những gì tôi đang nói không?Tôi đang có mặt thật sự trong việc tôi đang làm không?…v.v.. giúp chúng ta quay về với chính ta để sống “canh thức“, sống “tĩnh thức“.
Ngày 10 tháng 12. Chúa nhật thứ 2 mùa vọng.
Tin mừng theo Thánh Maccô, Mc 1,1-8: Thánh sử Maccô mở đầu phần ghi chép của mình bằng lời loan báo: Đây là “Tin mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa“. Và ngay sau đó Thánh sử trích lời của ngôn sứ Isaia: “Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi“.
Có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi “Sự hiện diện của tôi trong thế giới này là một tin vui, một tin mừng? Và Thiên Chúa cũng có một chương trình riêng với tôi, như Ngài đã có chương trình riêng với Đức Giêsu Kitô?“ Chỉ khi nào con người chịu tìm kiếm, lắng nghe được Thánh ý Thiên Chúa, nhìn ra được “chương trình“ mà Thiên Chúa đã định cho cuộc đời mình, chính lúc đó con người sẵn sàng làm tất cả, để chương trình đó được kiện toàn. Bao nhiêu tấm gương của các Thánh cũng dạy ta điều đó. Cầu chúc bạn tìm ra được “chương trình“ mà Thiên Chúa đã định cho bạn.
Ngày 17.12. Chúa nhật 3 MV.
Tin mừng theo Thánh Gioan, Ga 1,6-8.19-28: Gioan Tẩy giả nói về sứ mạng của mình: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói“. Rồi ông cũng báo trước cho dân chúng về Đức Kitô: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người“. Chính nhờ đời sống ẩn dật và suy gẫm mà Gioan Tẩy giả đã tìm hiểu được Thánh ý Chúa. Ông đã nhận ra chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mà trong đó ông cũng mang lấy một sứ mạng cụ thể: làm tiếng hô trong hoang địa. Ông cũng sẵn sàng chỉ cho dân chúng thấy giới hạn của con người ông. Bạn không thể và cũng không cần phải là người hùng cứu cả thế giới. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều đó. Nhưng dù bất cứ ở trong một môi trường nào, với cương vị nào, và với bất kỳ khả năng nào, bạn cũng có thể trở thành một viên gạch trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, là một cánh tay nối dài của Đức Kitô, hay là một “tiếng hô“ mời gọi mọi người “sửa con đường“ nội tâm cho thẳng, để họ có thể gặp gỡ Đức Kitô trong họ.
Ngày 24 tháng 12. Vọng lễ Giáng sinh.
Tin mừng theo Thánh Luca Lc 2,1-14: Lời của sứ thần loan báo trong đêm thánh này: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavit, Người là Đấng Kitô là Đức Chúa“. Sau hơn 2000 năm kể từ lời loan báo đó, thế giới vẫn còn chìm ngập trong sợ hãi, lo âu, trong chiến tranh và hận thù, trong bệnh tật và thiên tai. Phải chăng con người vẫn còn mãi tìm kiếm Người ở Bêlêhem, mà không biết rằng, Thiên Chúa đang “sinh ra“ hằng ngày, hằng giờ trong mỗi con người chúng ta? Con người vẫn còn phải học tìm kiếm, học khám phá ra “Đấng được sinh ra“ tự bao giờ nơi tâm hồn mình, mà mình không nhận ra, không đoái hoài đến. Ngày xưa, sứ thần đã loan báo: Chúa sinh ra ngay trong thành vua Đavít. Ngày nay, nếu sứ thần đến, người cũng sẽ nói với mỗi người chúng ta: “Đức Chúa đã sinh ra ngay trong tâm hồn của bạn“.
Ngày 25 tháng 12. Thứ hai, lễ Chúa Giáng sinh.
Tin mừng theo Thánh Gioan, Ga 1,1-5.9-14: Một ý tưởng trong đoạn Kinh Thánh này: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. Ai đón nhận Người, tức là ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Một dịp để chúng ta đặt lại câu hỏi về nền tảng đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Ta có sống với ân sủng “đã trở nên con cái Thiên Chúa“ chưa? Hay là ta vẫn sống, phấn đấu và hướng đời mình theo những đòi hỏi của thế gian. Để rồi thay vì sống trong tin yêu, cậy trông, sống với ý thức, là chính ta có thể xác định được và chọn lựa một con đường làm cho ta hạnh phúc, ta lại để cho mình bị cuốn hút vào một cuộc chạy đua không ngừng của dục vọng, của những ham muốn, những nhu cầu không sao thỏa mãn được. Một ví dụ cụ thể: sự lệ thuộc trầm trọng vào điện thoại di động của nhiều người, nhất là ở giới trẻ, là một hình thức nô lệ mới, đáng làm cho chúng ta cùng suy tư.
Ngày 31.12. Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất,
Lc 2,22-40: Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để được thanh tẩy theo luật Môsê. Ông Simêôn, một người công chính sống tại Giêrusalem và hằng mong chờ niềm an ủi cho Itrael. Được Thánh Thần linh báo, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con đến. Ông bế lấy Hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân…“ Ông Simêôn nói với bà Maria rằng: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà“. Cầu nguyện cho các gia đình trẻ: Xin Chúa giúp cho các anh chị là cha mẹ, ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, và xin Chúa ban cho anh chị nghị lực để thi hành trách nhiệm đó.