Archive for February, 2018

Bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 2018-2022

February 19, 2018 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

Danh sách các Ứng Cử Viên

  Cuộc bầu cử HĐGX nhiệm kỳ 2018-2022 sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo VN vào các ngày:
1. Thứ bảy, 24.02.18, từ 15 giờ đến 16 giờ.
2. Chúa nhật, 25.02.18, từ 12g30 đến 14 giờ.
Tổng Giáo Phận München mời gọi các giáo dân từ 14 tuổi trở lên, tham dự cuộc bầu cử HĐGX. Đi bỏ phiếu để bầu cử HĐGX là trách nhiệm của mỗi giáo dân đối với giáo xứ, với giáo hội. Trong tinh thần trách nhiệm đó, chúng ta động viên nhau đi bỏ phiếu đông đủ.
Nếu ai không thể đến bầu cử được vào ngày giờ quy định, có thể bầu cử bằng thư. Từ ngày 11.02. đến ngày 18.02.2018, xin cử tri mang theo giấy tờ chứng minh là người công giáo, đích thân đến nhận hồ sơ “bầu cử bằng thư“ tại Trung Tâm Công Giáo VN trong giờ làm việc.
Hạn chót gửi thư bầu cử về Trung tâm Công Giáo VN là trước giờ kiểm phiếu ngày 25.02.2018. Nếu vì lý do sức khỏe (có xác nhận của bác sĩ) hay tật nguyền, xin liên lạc với ban bầu cử qua văn phòng TTCG. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cuộc bầu cử HĐGX nhiệm kỳ 2018-2022.