Archive for December 1st, 2017

Thông Báo tháng 12.2017 – 01.2018

December 01, 2017 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

  • ĐẠI LỄ GIÁNG SINH:
    * Thánh lễ đêm Giáng Sinh sẽ được cử hành lúc 20 giờ ngày 24.12. tại nhà thờ St. Benedikt. Sau thánh lễ, mừng Chúa Giáng Sinh tại Trung Tâm Công Giáo VN.
    * Đại lễ Giáng Sinh ngày 25.12. tại nhà thờ St. – Wolfgang, Balanstr. 22, München. Chương trình: Giải tội từ 14 giờ.  Thánh lễ bắt đầu lúc 15 giờ. Sau thánh lễ, có  chương trình văn nghệ mừng Giáng Sinh tại hội trường Don Bosco, St. – olfgang Platz 11. Ngoài các phần ăn chính do các hội đoàn đảm trách, mong quý ông bà đóng góp thêm các món ăn nhẹ hay các loại bánh. Xin liên lạc với văn phòng Trung Tâm Công Giáo. Tổng số tiền thu được trong dịp lễ Giáng sinh sẽ được dùng cho việc thiện. đọc tiếp…